Door verder te browsen op https://action.caritasinternational.be, gaat u akkoord met het gebruik van cookies om statistieken te verzamelen. Daarbij stellen de cookies u in staat om de inhoud van deze pagina te delen op sociale netwerken.

Sluiten

 

WETTELIJKE BEPALINGEN

 

Dit is het beveiligde online betalingsplatform voor uw giften van Caritas International België, vereniging zonder winstoogmerk (vzw) naar Belgisch recht met volgende gegevens :

  • het adres van de sociale zetel: Liefdadigheidstraat 43 te 1210 Brussel, België
  • het ondernemingsnummer: 0410.644.946
  • het bankrekeningnummer: BE 88 0000 0000 4141

Deze website wordt beheerd door haar personeel, binnen het departement Communicatie & Mobilisatie.

 

Kwijting

Caritas International België kan geen enkele verantwoordelijkheid nemen voor fouten, nalatigheden, of voor resultaten die het gevolg zijn van het gebruik van informatie op de website. Caritas International België is enkel gebonden aan een inspanningsverplichting wat betreft de informatie die ze beschikbaar stelt aan de personen die haar website bezoeken.
Bovendien kan het gebruik van hyperlinks uw bezoek van de site naar andere servers leiden, servers waarover Caritas International België geen enkele controle heeft.

 

Toegankelijkheid en compatibiliteit van de browsers

Caritas International België engageert zich om de toegankelijkheid van haar website voor alle gebruikers te verzekeren.
Caritas International België garandeert echter geen permanente toegankelijkheid van haar website, de afwezigheid van storingen of een goede werking van de website. Bij problemen of voor alle opmerkingen, contacteer ons.
Deze site is geoptimaliseerd voor de recente versies van de meest courante browsers: Firefox, Safari, Chrome en Internet Explorer. Ze is ook toegankelijk via smartphone of tablet met een lichter gemaakte versie voor een browser die is aangepast aan kleine schermen en de snelheid van de internetverbinding tijdens het roamen.
Als u problemen hebt om de website te bekijken, verzeker u er dan van dat uw browser up-to-date is. Deze site gebruikt JavaScript voor bepaalde functies. Het wordt dus aangeraden dat de JavaScript functie van uw browser geactiveerd is.

 

Auteursrechten

Deze website, met inbegrip van teksten, lay-out, grafische elementen, presentatie, logo’s, software en andere bestanddelen, is beschermd door de intellectuele eigendomsrechten van Caritas International België of door andere rechten, zoals auteursrechten, gerelateerde rechten, databaserechten en merkrechten in toepassing van de Belgische Code van Intellectuele Eigendom en, meer algemeen, door internationale verdragen en overeenkomsten die bepalingen bevatten met betrekking tot de bescherming van auteursrechten.
Elke reproductie, uitzending, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing, vertaling, behandeling of gebruik, zelfs deels, van deze website is verboden zonder voorafgaande toestemming van Caritas International. Een dergelijke verzoek moet ingediend worden bij de persdienst van Caritas International.

 

Iedere persoon die een persoonlijke fondsenwervingspagina aanmaakt - herkenbaar door het woord "projects" of "projecten" in de URL (bijvoorbeeld: https://action.caritas-int.be/projects/marc-en-elisabeth) - is zelf verantwoordelijke voor de auteursrechten die verbonden zijn aan de elementen die hij of zij gebruikt op zijn of haar pagina's, dit met inbegrip van teksten, lay-out, grafische elementen, presentatie, logo's en andere elementen die deel uit maken van die pagina's. Caritas International België is op geen enkele manier verantwoordelijk voor eender welke inbreuk op auteursrecht op deze pagina's. 

 

Commentaren en moderatie 

Op de persoonlijke fondsenwervingspagina's -  herkenbaar door het woord "projects" of "projecten" in de URL (bijvoorbeeld: 

https://action.caritas-int.be/projects/marc-en-elisabeth) - is er een chatmogelijkheid voor de gebruikers. Elke opmerking of bericht is welkom, zover die ernstig en respectvol zijn. Met andere woorden zijn haatdragende, beledigende en onrespectvolle uitlatingen niet op hun plaats op de pagina's. Wij verdedigen vrede, solidariteit en de waardigheid van elk individu en wij verwachten van iedereen het respect voor de zelfde waarden. Op die manier blijft het bezoek en het gebruik van de pagina's aangenaam voor iedereen. Wij verwachten dat de moderatie gebeurt door de personen die de actie of de pagina's opzetten. Zij zijn verantwoordelijk voor inbreuk op de bestaande wetgeving.

 

Middelen, hosting, ontwerp en productie

Meerdere middelen werden gebruikt om deze site te bouwen, waaronder hoofdzakelijk het beveiligd online betaalplatform iRaiser en iGive, aangeboden door iRaiser. Het gaat om een uitgever van software in de SaaS-modus geheel gewijd aan organisaties zonder winstoogmerk en de Europese leider in online fondsenwerving.

 

Ons contacteren?

Als u andere vragen heeft, aarzel dan niet Davy De Witte te contacteren via telefoon (02 431 00 72), per e-mail (d.dewitte@caritasint.be) of per post: Davy De Witte, Caritas International België, Departement Communicatie & Mobilisatie– Liefdadigheidstraat 43 – 1210 Brussel, België.